U bevindt zich hier: Diensten / Consultancy
Consultancy

Consultancy

Onze consultants denken graag met u mee. Zowel vanuit het proces op de vloer als vanuit een ICT perspectief. Waar ligt ruimte voor verbetering? Hoe kunnen we efficiënter en effectiever werken? Hoe kunnen we onze productiviteit laten toenemen? Dit zijn vragen die onze consultants dagelijks krijgen.
De goede dingen goed doen; iedere dag een beetje beter

Meedenken met de klant, adviseren en indien gewenst de oplossing implementeren. Dat is de rol van onze consultants. Wij kunnen u helpen met het optimaliseren van processen. Doordat we procesverbetering zowel vanaf de vloer als vanuit de systemen benaderen ontstaat er een krachtige totaaloplossing.

Productiviteitsverbetering
Procesoptimalisatie
Procesbeheersing
ICT optimalisatie
Swipe links en rechts
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat medewerkers slechts 50% van hun beschikbare tijd bijdragen aan de doelstellingen van een organisatie.

Focus on being productive instead of busy.
Capaciteitsverlies

Iedere organisatie heeft te maken met capaciteitsverlies doordat medewerkers niet productief zijn. Onze consultants gaan samen met u op zoek naar de achterliggende redenen. De grote vraag daarbij is welk deel vermijdbaar is. Hier ligt namelijk ruimte voor verbetering. Mogelijke oorzaken zijn mensen, machines, ICT systemen en al dan beschikbare middelen.

Wij maken uw productiviteit inzichtelijk door het volume af te zetten tegen de beschikbare capaciteit. Door normtijden op te stellen kunnen we berekenen hoe efficient uw organisatie is.

Proceskwaliteit

Ook kijken we naar de kwaliteit van het proces. Alle stappen in het proces dienen zo uitgevoerd te worden zodat de output voldoet aan de vastgestelde specificaties. Oftewel tijdig, volledig en correct.

Heeft u ook 'lucht' in uw capaciteit? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende optimalisatie scan!
Swipe links en rechts
De LEAN methodiek is voornamelijk gericht op het elimineren van verspillingen in het proces. Met minimale inspanning de maximale toegevoegde waarde creëren voor de klant.

De Six Sigma methodiek is er gericht om alle processtappen in één keer goed uit te voeren. Het standaardiseren van een proces is hier een mooi voorbeeld van, door standaardisatie verminderd de kans op fouten.

To improve is to change; to be perfect is to change often.
Procesverbetering

Om een proces te kunnen verbeteren is het noodzakelijk om een goed beeld te hebben van de totale keten. Van leverancier tot klant. Alle schakels in dit proces bepalen uiteindelijk de kwaliteit van het eindproduct. Kwaliteit leveren heeft natuurlijk een prijs, denk aan testwerkzaamheden en het uitvoeren van controles. Echter wanneer de kwaliteit niet voldoet aan de eisen van de klant is prijs vele malen hoger door rework, behandeling van klachten en retourzendingen.

Onze aanpak

We beginnen met het in kaart brengen van het totale proces. Dit doen we door te observeren op de vloer, medewerkers te interviewen en een inhoudelijke sessie met de leidinggevende(n). Alle processtappen met bijbehorende activiteiten worden in vervolgens in een flowchart gezet. Per activiteiten bepalen we of deze waarde toevoegt voor de eindklant. Ook stellen we een knelpunten lijst op.

De vervolgstap is het opstellen van een verbeterkaart waarop alle mogelijke verbeterpunten staan. De verbeteringen proberen we zoveel mogelijk te onderbouwen met berekeningen. Op deze manier wordt het uiteindelijke resultaat ook echt meetbaar.

Heeft u ook hoge kosten vanwege rework, klachten en retourzendingen? Neem contact met ons op voor een gratis optimalisatie scan.
Swipe links en rechts
Inzicht in het proces. Weten wat er goed gaat maar belangrijker nog, waar het fout gaat. Dit is cruciaal om grip te krijgen en te behouden op het proces.
Beheersing

Onze consultants helpen u te bepalen wat u minimaal inzichtelijk dient te hebben om grip te krijgen op uw proces. Wij proberen zoveel mogelijk uw proces visueel weer te geven in een kpi-dashboard. Dit dashboard geeft u houvast. Zo krijgt u inzicht in uw geplande werkvoorraad, de werkelijke productie, bezettingsgraad, productiviteit, doorlooptijden, kwaliteit (first-time-right) en kosten.

Continu verbeteren

Op basis van de beschikbare gegevens worden afwijkingen gesignaleerd. Op deze afwijkingen kunt u acties uitzetten om de achterliggende redenen te doorgronden en waar nodig bij te sturen. Onze consultants kunnen u helpen bij het interpreteren van de verschillende cijfers en het implementeren van de 'iedere-dag-een-beetje-beter-cultuur' in uw organisatie.

Wilt u in control zijn? Neem contact met ons op voor de gratis optimalisatiescan.
Swipe links en rechts
De mogelijkheden wat betreft ICT-oplossingen nemen iedere dag toe. Wij kunnen u helpen met de zoektocht naar de optimale inzet van software in uw onderneming.
Advies

Welke vragen u ook hebt, of het gaat om specifieke details of complexe vraagstukken, onze consultants geven u advies. Zo kunnen wij u helpen in het selectie traject van een CRM-, ERP- of een proces specifieke oplossing. Ook kunnen wij uw huidige applicatielandschap onder de loep nemen en u adviseren over eventuele zwaktes en verbetermogelijkheden.

Op basis van ons advies maakt u weloverwogen keuzes. Verwacht geen consultants die gek zijn op dikke rapporten, maar professionals die met pragmatische ICT-adviezen komen.

Ondersteuning implementatie

Wanneer u een keuze hebt gemaakt voor een software oplossingen kunnen wij u ondersteunen bij de implementatie. Bijvoorbeeld door u belangen te vertegenwoordigen richting de software leverancier, door de software te installeren en in te richten, door data uit uw oude systeem te importeren of door er voor te zorgen dat de nieuwe software op de juiste manier door uw medewerkers gebruikt gaat worden.

Worstelt u ook met de vraag wat de beste ICT oplossingen voor u zijn? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Uw improvit consultant: Rutger Lokhorst
Samen met de klant op zoek gaan naar het probleem, een oplossing aandragen, implementeren en vervolgens concluderen dat het proces beter loopt. Daar doe ik het voor.
Neem contact op met Rutger: 0341 - 23 21 21 of e-mail rutger@improvit.nl
Volledig onafhankelijk maar wel de beschikking
over de 'right tools for the job'

De consultants van improvit zijn breed georiënteerd en werken onafhankelijk van specifieke CRM- en ERP-software. Wel hebben in de loop van de jaren veel ervaring opgedaan met Microsoft Dynamics CRM & NAV, AFAS Profit. Exact Online, Teamleader en Zoho CRM. Voor BI vraagstukken maken we gebruikt van PowerBI, Qlikview, Tableau en Microsoft reportserver.

AFAS Software
Exact
Microsoft Dynamics CRM
Teamleader
scrollTop