U bevindt zich hier: Diensten / Business Intelligence
Business Intelligence

Business Intelligence

Iedereen ziet dat er een extreme toename is in het opslaan van veel gegevens. De vraag is hoe deze data te gebruiken is om meer rendement uit uw organisatie te halen.
Meer rendement door inzet van business intelligence

Binnen iedere organisatie is veel data beschikbaar. Deze data is vaak erg verspreid, waardoor je er een dagtaak aan zou hebben om alle relevante data bij elkaar te vinden. Tegen de tijd dat je alles bij elkaar hebt, zijn gegevens alweer verouderd. Met business intelligence is het mogelijk om realtime en in A?A?n oogopslag te beschikken over accurate en overzichtelijk gepresenteerde informatie. In de vorm van een dashboard of rapport wordt aan jou of jouw medewerkers alleen de informatie verstrekt die relevant is. Hierdoor kan je de juiste besluiten nemen en jouw organisatie effectief aansturen.

Dashboards
Rapportages
Analyses
Swipe links en rechts
Dashboards kunnen kritieke (semi)real-time bedrijfsmetingen weergeven. Ze zijn een verzameling metingen (zoals die op het dashboard van uw auto) die belangrijke en kritieke informatie doorgeven in eenvoudige, gemakkelijk te begrijpen weergaven.
Doel van management dashboard

Het management dashboard is pas goed als het doel gediend wordt waarvoor het gemaakt is. Het management dashboard moet helpen bij het besturen van de organisatie om zo optimaal rendement te halen. De kracht zit hem dan ook in om samen met de business een beperkt aantal KPI's te definiëren waaruit blijkt of het rendement optimaal is van de organisatie. Naast het weergeven van de prestatie is ook van belang om te kunnen zien waar ruimte zit voor verbetering.

Eisen aan een management dashboard

Wij vinden het belangrijk dat een management dashboard aan de volgende eisen voldoet:
- Inzicht geven in prestaties
- Inzicht geven in reden van achterblijven de prestaties
- Aansluiten met andere rapportages
- De definities helder en aansluiten met andere rapportages
- Overzichtelijk, niet te veel informatie
- Intuïtief

Wilt u ook meer uit uw cijfers halen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Swipe links en rechts
Rapportages bieden statische informatie - het soort rapporten dat u dagelijks of wekelijks kunt bekijken.
Waarom rapportages?

Met de huidige technieken die er zijn om analyses en dashboards te maken kunnen wij ons voorstellen dat u zich afvraagt of rapportages nog wel nodig zijn. Een rapport is statisch, u kijkt altijd naar de zelfde layout en heel geschikt voor overleggen om af te dwingen dat iedereen naar de zelfde gegevens kijkt. Daarnaast zijn rapportages ook ondersteunend aan dashboard en geven meerdere doorsnedes van de gegevens weer met een groter detail.

Juiste rapportage

Wat voor management dashboard geldt ook voor rapportages, het doel moet bereikt worden. Een manager heeft over het algemeen weinig tijd en is het van belang dat snel bepaald kan worden wat aandacht nodig heeft. Daarnaast moet een rapport periodiek besproken worden binnen de organisatie en dit eist van het rapport dat het 'natuurlijk' is om dit hiervoor te gebruiken.

Wilt u ook meer uit uw cijfers halen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Swipe links en rechts
Analyses bieden u de mogelijkheid om de gegevens te doorzoeken of te "draaien" om er anders naar te kijken - en dit allemaal zonder een nieuw rapport uit te voeren.
Haal het maximale uit je data

Bedrijven die (big) data analyses serieus nemen, doen het beter dan hun concurrenten. Vooral als ze de hulpmiddelen voor analyses in handen geven van de mensen die dagelijks moeten inspelen op kansen en bedreigingen. Met analyses kunnen gebruikers zelfstandig gegevens integreren en visualiseren om verbanden en trends te ontdekken. Zodat ze direct in actie kunnen komen. Of het nu gaat om financiële analyses of het optimaliseren van de verkoop.

De data vertelt

Wij hebben veel ervaring met implementeren van analyses. Bij allerlei soorten organisaties hebben we gebruikers op weg geholpen op hun ontdekkingstocht door de data. Door de software op de goede manier in te richten, maar vooral door mee te denken in de visie op analyseren en het organiseren ervan. En door gebruikers te leren om op een nieuwe manier met data om te gaan. Welke analyses gebruik je voor welk doeleinde? Hoe ontdek je verbanden en volg je trends? Hoe herken je kansen en bedreigingen? En vooral: hoe laat je de data het verhaal vertellen dat erin verborgen ligt?

Wilt u ook meer uit uw cijfers halen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Uw improvit consultant: Rutger Lokhorst
Samen met de klant op zoek gaan naar het probleem, een oplossing aandragen, implementeren en vervolgens concluderen dat het proces beter loopt. Daar doe ik het voor.
Neem contact op met Rutger: 0341 - 23 21 21 of e-mail rutger@improvit.nl
scrollTop